Trang tin chuyên bán và cho thuê căn hộ Home City 177 Trung Kính

Thông báo hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy CNQSH đất,quyền sơ hữu về nhà ở và tài sản gắn liền với đất


Thông báo hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy CNQSH đất,quyền sơ hữu về nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các chủ căn hộ tại dự án Home City 
JS