Trang tin chuyên bán và cho thuê căn hộ Home City 177 Trung Kính

Công ty Văn Phú Invest thông báo lịch nghỉ du lịch hè 2015

Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest tổ chức chương trình du lịch hè năm 2015 cho CBCNV Công ty.

Vì vậy Khối Văn phòng Công ty sẽ nghỉ làm việc kể từ ngày 23 – 27/6/2015 và sẽ trở lại làm việc bình thường vào ngày 29/6/2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, trân trọng thông báo cho Quý Khách hàng được biết để thuận tiện việc giao dịch.
Trân trọng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015 
T.L TỔNG GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG (Đã ký) 
Nguyễn Văn Hoa

 
JS